Termeni si conditii

CONDITII GENERALE

 

Vă mulţumim că aţi accesat site-ul nostru web www.dermatitaseboreica.ro (numit În cele ce urmează "site-ul"). Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile ("termenii") Înainte de a utiliza acest site. 

Site-ul aparţine companiei L’Oreal Romania SRL cu sediul În Calea Floreasca nr. 169A, sector 1, Bucuresti. Prin utilizarea acestui site, acceptaţi implicit şi termenii de utilizare conform cărora L’Oreal vă oferă accesul. Din când în când L’Oreal poate modifica aceşti termeni. În consecinţă, vă rugăm să recitiţi aceşti termeni de fiecare dată când accesaţi sau utilizaţi acest site web. Oricând nu mai doriţi să acceptaţi aceşti termeni, puteţi renunţa la a mai folosi acest site. Din când În când, L’Oreal poate organiza concursuri şi promoţii via website. În acest caz, pe site vor fi publicate informaţii referitoare la termenii şi condiţiile În care se desfăşoară aceste concursuri şi promoţii.

L’Oreal Romania este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, avand numarul de notificare 331. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice S.C L’Oreal Romania S.R.L.are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

L’Oreal se străduieşte să asigure acurateţea informaţiilor accesate prin intermediul site-ului web; totodată L’Oreal nu garantează şi nu oferă nici o garanţie referitoare la acurateţea, valabilitatea sau caracterul complet al informaţiilor sau materialelor publicate pe site.

ADRESE HIPERTEXT CĂTRE SITE

Site-urile web sau paginile de care site-ul este legat sunt oferite cu scopul de informare şi nu au fost verificate de L’Oreal. L’Oreal nu Îşi asumă nici o responsabilitate cu privire la conţinutul acestor site-uri sau pagini sau cu privire la asocierea cu acest site web; L’Oreal nu Îşi asumă nici o responsabilitate cu privire la pierderile sau penalităţile de orice natură care pot apărea ca urmare a acestei redirecţionări către orice locaţie sau către orice alt site web.

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Site-ul web, inclusiv (dar fără a se limita la) textul, conţinutul, programele folosite, imaginile video, muzica, sunetele, grafica, fotografiile, ilustraţiile, desenele, fotografiile, denumirile, logourile, denumirile de marcă, mărcile de servicii şi alte materiale ("conţinut") sunt protejate de drepturile de autor, de proprietate industrială şi comercială şi/sau de alte drepturi de proprietate intelectuală. Conţinutul se referă atât la conţinutul care este proprietatea sau este controlat de L’Oreal, cât şi la conţinutul care este proprietatea sau este controlat de terţi, dar care se află sub licenţă L’Oreal. Separat, toate articolele, rapoartele şi alte elemente care fac parte din acest site web pot fi considerate ca fiind protejate prin legea drepturilor de autor. Sunteţi de acord să respectaţi toate legile referitoare la drepturile de autor şi toate notificările adiţionale şi restricţiile aflate pe acest site.

Denumirile de marcă sau mărcile de servicii L’Oreal nu pot fi folosite fără acordul prealabil scris al L’Oreal şi recunoaşteţi că nu aveţi nici un drept de proprietate asupra niciuneia dintre aceste denumiri sau mărci.

Sunteţi de acord să notificaţi imediat În scris L’Oreal În cazul În care aveţi cunoştinţă despre orice acces sau utilizare neautorizată a site-ului de către orice parte sau despre orice revendicare referitoare la nerespectarea de către site a drepturilor de autor, de marcă sau a altor drepturi contractuale, statutare sau de drept comun al altor părţi.

DREPTURI DE LICENŢĂ ŞI DE DESCĂRCARE

În ceea ce priveşte site-ul web şi/sau conţinutul acestuia nu aveţi nici un drept sau nici o licenţă alta decât dreptul limitat de a utiliza site-ul În conformitate cu aceşti termeni şi de a descărca informaţii În conformitate cu termenii din această secţiune. Nu puteţi copia, reproduce, recompila, decompila, dezasambla, recrea, distribui, publica, afişa, efectua, modifica, descărca cu scopul de a crea lucrări derivate, transmite sau exploata Într-un alt mod orice parte a acestui site, În alt mod decât cel permis În acest paragraf.

Descărcarea informaţiilor este permisă de L’Oreal cu condiţia ca:

(i) să nu faceţi mai mult de o copie tipărită a respectivei informaţii, fără a mai face alte copii;

(ii) să utilizaţi informaţiile descărcate şi/sau copiate numai În scopuri personale, ne-comerciale; şi

(iii) să păstraţi În cazul unei informaţii descărcate sau tipărite toate notificările referitoare la drepturile de autor şi să respectaţi aceşti termeni.

În plus, nu aveţi dreptul să oferiţi spre vânzare sau să vindeţi printr-un intermediar (inclusiv distribuţia prin intermediul televiziunii sau a transmisiilor radio, sau printr-o reţea de calculatoare) a conţinutului sau a unei alte părţi. Nu puteţi include nici o parte a acestui site ca parte dintr-un alt site, sau ca o adresă de conectare hipertext la internet sau Într-un alt mod. Site-ul şi informaţiile incluse nu pot fi utilizate pentru a construi o bază de date de orice fel, şi nici nu puteţi stoca site-ul (total sau parţial) Într-o bază de date pentru a-l putea accesa dumneavoastră sau un terţ sau pentru a distribui orice bază de date de pe website care conţine total sau parţial acest site.

NICI O GARANŢIE

Site-ul şi conţinutul acestuia sunt oferite "aşa cum sunt" excluzând orice garanţie, expresă sau tacită, la limita posibilă permisă de legile În vigoare, incluzând (dar fără a se limita la) excluderea garanţiei de titlu, calitate a mărfii, satisfacţie a calităţii, de adaptare pentru un anumit scop şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală sau drepturile terţilor. L’Oreal nu Îşi asumă responsabilitatea sau răspunderea pentru funcţiile disponibile pe site şi nu oferă garanţia că site-ul va funcţiona neÎntrerupt sau fără erori sau că defectele respective vor fi corectate. Vă rugăm să ţineţi cont că În anumite jurisdicţii nu este permisă excluderea garanţiilor respective, deci unele sau toate aceste excluziuni pot să nu vi se aplice.

L’Oreal nu garantează că site-ul este compatibil cu echipamentul din calculatorul dumneavoastră sau că site-ul sau serverul pe care acesta este instalat nu are erori sau viruşi, macrouri sau 'troieni' şi L’Oreal nu este responsabil pentru nici o defecţiune care se poate produce În urma unui astfel de atac.

L’Oreal nu poate fi făcut responsabil pentru conţinutul furnizat de terţi. De asemenea, L’Oreal nu poate fi făcut responsabil pentru calitatea sau continuitatea disponibilităţii liniilor telefonice şi a echipamentelor pe care le utilizaţi pentru a accesa acest website.

Aceşti termeni nu vă afectează drepturile statutare sau drepturile dumneavoastră legale ca şi consumator.

LIMITATEA RĂSPUNDERII

Admiteţi că utilizaţi site-ul, inclusiv conţinutul acestuia, pe propriul dumneavoastră risc. Dacă sunteţi nemulţumit de acest site, de oricare din termenii şi informaţiile incluse, singura dumneavoastră soluţie este aceea de a renunţa să utilizaţi acest site.

Cu excepţia fraudelor şi a prejudiciilor corporale sau a decesului rezultate În urma unei neglijenţe a L’Oreal, L’Oreal nu va fi În nici un caz responsabil În faţa dumneavoastră sau a terţilor pentru nici una din daunele directe, speciale, indirecte sau incidentale, daune-interese exemplare sau scăderi ale profiturilor sau oricare alte daune de orice tip bazate pe garanţii, contracte, delicte (inclusiv neglijenţă) sau de alt tip, chiar dacă L’Oreal a fost avizată de această posibilitate. Legea aplicabilă nu permite limitarea sau eliminarea răspunderii pentru daunele indirecte sau incidentale, deci limitarea sau excluderea s-ar putea să nu fie valabile În cazul dumneavoastră.

LEGILE ŞI REGULAMENTELE LOCALE

Acest site nu este direcţionat către nici o persoană din orice jurisdicţie În care din orice motiv publicarea sau folosirea sa este interzisă. Cei cărora li se aplică astfel de interdicţii nu trebuie să acceseze site-ul.

L’Oreal nu garantează că site-ul sau conţinutul acestuia sunt adaptate pentru a fi utilizate În conformitate cu legile locale din toate jurisdicţiile. Cei care accesează site-ul o fac din proprie iniţiativă şi sunt responsabili de respectarea legilor sau regulamentelor locale; În cazul În care aveţi Îndoieli, cereţi sfatul unui avocat.

MODIFICAREA SITE-ULUI

Sunteţi de acord că L’Oreal are dreptul să modifice conţinutul sau specificaţiile tehnice referitoare la orice aspect de pe website În orice moment şi În deplină libertate. Prin acesta vă daţi acordul că acceptaţi efectuarea acestor modificări chiar şi dacă acest lucru nu vă permite accesul la site.

RENUNŢARE

Nici o renunţare din partea L’Oreal În cazul unei Încălcări a obligaţiilor care vă revin ca urmare a acestor termeni nu va constitui o renunţare În cazul producerii unei alte Încălcări şi nici o neexercitare sau o exercitare parţială de către L’Oreal a oricărei despăgubiri nu va constitui o renunţare la dreptul de a-şi exercita după aceea dreptul la despăgubire.

LEGEA GUVERNANTĂ ŞI JURISDICŢIA

Prezentii termeni sunt guvernati de legile din Romania si partile se supun jurisdictiei exclusive a tribunalelor din Romania.